OTP Insurance

We started our work in Serbia in 2009 under the name Societe Generale Insurance, as part of the SOGECAP Group. At the beginning of August 2019 a change occurs and we become OTP Insurance, part of the OTP Group. We apply the experiences and knowledge gained during the decade of work in order to make your and life of your loved ones fulfilled and carefree.

2,6

billion of RSD total amount of technical reserves

87

hiljade Aktivnih ugovora

159

thousand active clients

*on day 31.12.2018.

OTP Insurance provides its clients with life insurance services through OTP Bank, as an insurance agent.

OTP Insurance includes in its offer life insurance services that satisfy the clients’ needs: from the development of savings and protection products, to the well-trained employees, to an effective damage reporting process.

Supervisor Committee

András Tari, Chairman of the Supervisory Board
Dejan Vučinić, Member of the Supervisory Board
Nebojša Ilić, Member of the Supervisory Board

Executive Board

Ivan Jovanović, President of the Executive Board
Marija Dejić, Member of the Executive Board
Nikola Rodić, Member of the Executive Board

Shareholders

Business name: OTP BANK NYRT
Equity participation: 51%

Business name: OTP banka Srbija AD Belgrade
Equity participation: 49%

OTP Insurance, as part of its integrated banking model with OTP Bank Serbia, is an important participant on the insurance market in Serbia.

The company has 25 employees and in 2018 it took 6th place on the life insurance market in the country, on the basis of the total gross premium.

Our locations – OTP Bank Insurance Agents

OTP Insurance distributes its insurance services with the wish to meet the needs of OTP Bank Serbia clients: from product development through product promotion, sales and training to claims management process.

All information about OTP Insurance products can be
found in branches of OTP bank throughout Serbia.

To find a branch of OTP Bank, visit:
www.societegenerale.rs

Do you have questions for us?

Talk to us! Ask, suggest, tell us what you think, give us recommendations - we will reply to you in no time.

notice*

Obaveštenje

Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

*Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.